Organigrama

Directori de càrrecs 2017-2018

EQUIP DIRECTIU

Director: Miquel Rausa Saliente

 

Cap d’Estudis: Ester Rodríguez Querol

Cap d’Estudis d’FP: Juan A. Zabal García

Coordinador Pedagògic: Eusebi Solano Saura

Secretari: Jordi Molina Molina

Administrador: Francisco Nuñez Parejo

 

COORDINADORS/ES

Innovació I+D+I: Natàlia Palma Trujillo

Batxillerat: Elisa Rodríguez Lozano

Formació Professional:  Ferran Vallespir Nualart

Informàtica: Néstor Abad Viñas

Qualitat i Millora Contínua: Joaquím Beltrán García

Riscos Laborals: Javier Pueyo Langa

Lingüística: Isabel Martínez Jiménez

Relacions Món Laboral/DUAL: Javier Pueyo

Aula d’Acollida: Joan Coll

Activitats i Serveis Escolars: Laura Faus Ferrer

Cicles Formatius Família Electricitat: Albert Español Puig

 

 

 

CAPS DE DEPARTAMENT

Llengües: Isabel Martínez Jiménez

Ciències: Esther Reynals Salort

Psicopedagogia/Diversitat: Marta Alarcón i Esquius

Formació i Orientació Laboral: Montserrat Solé Camardons

Administratiu: Marisa Batalla Cubero

Electricitat: Francisco Valor

Seguretat i Medi Ambient: Jordi Gimisó