Departament Medi Ambient

El Departament de Medi Ambient és l’encarregat de portar els estudis del

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació i Control Ambiental (EICA)

Membres del Departament

Professors assignats al Departament de Medi Ambient 
Càrrec  Nom  Mòduls que imparteix
Cap del departament Carles Molina MP03, MP06 (d), MP8, MP14 (d), MP15
Tutor 2n EICA Fernando Condal MP01, MP09, MP07 (d), MP14 (d), MP15
Tutora 1r EICA Raúl Mateos MP02 , MP04, MP07(d), MP14 (d), MP15
Professora Neus Soto MP05, MP06 (d)
Professors d’altres Departaments que imparteixen classes a EICA
Professora Isabel Martínez MP13 (d)
Professor Eduardo Gómez MP13 (d)
Professor Victorià Sanchís MP11, MP12
Professor Eusebi Solano MP10

Emplaçament del despatx del Departament de Medi Ambient

Tercera Planta