Cicles Formatius de Grau Mitjà

  • CFFPB Electricitat i electrònica (CFPB EE10)
  • CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10)
  • CFGM Instal·lacions de telecomunicacions (CFPM EE30)
  • CFGM Gestió administrativa (CFPM AG10)