CFGS d’Educació i Control Ambiental

 

 

Titulació que s’obté:

Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental.

Durada:

2000 hores (1617 h en el centre docent i 383 h de formació en centres de treball).

Horari: 1r curs de matí i 2n curs de tarda.

Departament: Medi Ambient.

 

 • Competències professionals del cicle:

Competència general: sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi, informant sobre els seus valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions, dissenyant activitats per al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat, així com fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa.

 • Competències professionals:
 • Informar sobre el medi ambient utilitzant les tècniques de comunicació apropiades.
 • Dissenyar activitats d’educació ambiental.
 • Desenvolupar programes i projectes d’educació ambiental.
 • Avaluar el desenvolupament de programes d’educació ambiental.
 • Guiar visitants per l’entorn realitzant operacions d’interpretació.
 • Resoldre contingències en el recorregut per itineraris, aplicant els protocols establerts.
 • Caracteritzar problemes ambientals proposant solucions sostenibles a aquests.
 • Gestionar activitats d’ús públic aplicant criteris de compatibilitat amb la conservació de l’entorn.
 • Realitzar operacions de vigilància i control en espais naturals.
 • Promoure els valors del patrimoni en el medi natural, desenvolupant activitats d’interpretació.
 • Elaborar productes cartogràfics pel desenvolupament d’activitats en el medi natural.
 • Realitzar operacions de control dels hàbits d’un entorn, informant de les seves alteracions.
 • Principals ocupacions:
 • Educador ambiental.
 • Informador ambiental.
 • Monitor d’educació ambiental.
 • Documentalista ambiental.
 • Guia ambiental.
 • Programador d’activitats ambientals.
 • Monitor de campanyes ambientals.
 • Guia- intèrpret del patrimoni natural.
 • Professional del servei de gestió ambiental.
 • Professional del servei de medi ambient.
 • Tècnic en control d’espais naturals.
 • Monitor de la natura.
 • Agent mediambiental o similar.
 • Monitor d’equipaments ambientals.
 • Organització del curs:

*El Cicle també es pot cursar en modalitat DUAL.

Calendari de preinscripció i matrícula.

+ informació:

 

Contacte: cmolin27@xtec.cat (Carles Molina, cap de Departament de Medi Ambient).