OFERTA AJUDANTS DE MANTENIMENT

Estem cercant joves per treballar com a AJUDANTS/ES DE MANTENIMENT per unes ofertes del programa Fem Ocupació per a Joves de Barcelona Activa.

Us recordem que el programa ofereix:

Contracte laboral de 6 mesos.
Formació adaptada al lloc de treball.
Tutorització i seguiment de contractació durant els 6 mesos.

Els requisits per participar-hi són:

Tenir entre 18 i 29 anys.Residir a Barcelona ciutat.
Tenir el Graduat de l’ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mig (o la seva equivalència homologada), o proves d’accés a CFGM i/o CFGS.
No estar estudiant ni treballant actualment.

Els i les joves interessats/ades s’haurien d’inscriure a l’oferta a través del següent enllaç:

https://barcelonactiva.talentclue.com/ca/node/32130210/12623479