Geologia urbana: les roques de Sant Boi

Les Roques de Sant Boi és un projecte de geologia urbana que neix amb la intenció de donar a conèixer el patrimoni geològic dels carrers de Sant Boi de Llobregat, tant a estudiants i a professors com al públic en general. Les façanes i paviments de la vila són un museu de geologia a l’aire lliure, un recurs a l’abast de tothom que compta amb un gran ventall de roques de tipologies, edats i procedències molt diverses. Aquestes roques il·lustren diferents episodis de la història de la Terra, des dels temps més antics, com les charnockites del Precambrià procedents de Brasil, fins als més moderns, com les calcàries nummulítiques de l’Eocè de la Conca de l’Ebre.

Aquest projecte s’ha dut a terme el curs acadèmic 2018-19 a les matèries de Biologia i Geologia de 1r i 4t d’ESO, de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de 1r de batxillerat i d’Informàtica de 4t d’ESO. Els productes finals són dos itineraris de geologia urbana, un pel barri de Ciutat Cooperativa – Molí Nou i l’altre pel barri Centre de Sant Boi. Al llarg dels dos recorreguts es poden observar façanes i també alguns esglaons fets de roca ornamental. Les parades de cada itinerari corresponen majoritàriament a roques polides, ja que el polit facilita el reconeixement i l’estudi de textures, minerals i fòssils. En ambdós recorreguts hi són representats els tres grans grups de roques: ígnies, sedimentàries i metamòrfiques.

Els dos itineraris tenen el mateix format: un llistat de parades amb l’adreça, la tipologia de cada roca i, quan es coneix, el seu nom comercial i l’origen o procedència, acompanyat d’una fotografia de cada. També s’indica a quin grup de roques pertany cada una d’elles (ígnies, sedimentàries o metamòrfiques). La ubicació de les diferents parades es mostra en una ortofoto.

A continuació podeu descarregar els itineraris en format pdf.

Itinerari de geologia urbana_Sant Boi centre

Itinerari de geologia urbana_Ciutat Cooperativa-Molí Nou

Professora responsable del projecte: Àngels Piqué.