E-Twinning

Què és eTwinning?

eTwinning és una plataforma que va néixer l’any 2005 com la iniciativa més important del Programa d’aprenentatge eLearning de la Comissió Europea. Aquesta plataforma ofereix als centres educatius europeus les eines necessàries per poder aprendre, col·laborar, cooperar i crear projectes.

Des del seu naixement, eTwinning ha experimentat un creixement constant. Hi ha més de 244000 membres a tota Europa involucrats en més de 7000 projectes actius. A Espanya hi ha més de 8900 centres escolars registrats i quasi 20000 professors. El nombre de projectes nous cada any supera els 1000 i aquestes xifres augmenten contínuament. Es pot consultar el nombre de participants actuals al portal del “Servicio Central de Apoyo”, http://www.etwinning.net.

eTwinning està dirigit a tots els nivells educatius previs a la universitat. Totes les àrees, matèries i famílies professionals d’Educació Infantil, Primària i Secundària tenen cabuda a eTwinning.

Els idiomes de treball són aquells que els socis vulguin utilitzar, entre ells el català, el castellà, l’anglès, el francès i l’alemany, idiomes presents al nostre centre.

33 països formen part d’eTwinning:

Font: http://etwinning.cnice.mec.es/apls/cursos/curso_es/index.php/Documentos_1.a:_Qué_es_eTwinning

Bases pedagògiques d’eTwinning

El programa “eLearning” del qual eTwinning n’era una acció central, neix com a una necessitat en l’àmbit educatiu per a donar resposta a la demanda de la Unió Europea de formar els seus ciutadans en les competències bàsiques. A partir d’aquí, eTwinning s’estructura al voltant de tres eixos fonamentals estretament relacionats:

  1. Dimensió europea

Per als docents suposa un entorn on conèixer companys d’altres nacionalitats, intercanviar idees, discutir sobre interessos comuns i elaborar projectes conjunts. Per als alumnes, és una oportunitat per obrir les portes de l’aula i entrar en contacte amb la realitat que, en la majoria dels casos, no coneixen directament. Tenir a l’altra costat de l’ordinador a una persona que pertany a una comunitat cultural i lingüística diferent i que tot i així comparteix objectius comuns obliga a utilitzar estratègies de negociació que contemplen competències lingüístiques i culturals.

  1. Ús de les TIC

eTwinning és un programa idoni per a desenvolupar, entre d’altres, la competència digital ja que proporciona una plataforma i eines virtuals segures i de fàcil ús i un equip de suport que assessora els professors que ho sol·licitin.

  1. Treball col·laboratiu

Aquest és l’aspecte fonamental en un projecte eTwinning. Col·laborar significa comunicar-se per a consensuar les activitats a realitzar, interaccionar i reaccionar a l’activitat dels socis. Permet a més a més treure profit de l’aprenentatge entre iguals.

Totes aquestes característiques fan que aquesta metodologia sigui idònia per a l’assoliment de les competències bàsiques.

(Text adaptat de: http://etwinning.cnice.mec.es/apls/cursos/curso_es/index.php/Documentos_1.a:_Qué_es_eTwinning)

 

Des del curs 2018-2019 al nostre centre s’estan portant a terme dos projectes eTwinning: Freunde auf Deutsch schlieβen (Fem amics en alemany) i La Retirada ou l’exil républicain espagnol (La Retirada o l’exili republicà espanyol).

Professores responsables: Diana Méntrida i Vicky Santolaria.