Biblioteca

La biblioteca és un espai on l’alumnat pot consultar i demanar en préstec llibres, revistes, etc. També hi ha accés a Internet. En aquest espai s’han de respectar les següents normes:

  • A la biblioteca s’ha d’estar en silenci i mantenir un ambient d’estudi i treball.
  • S’ha de respectar l’espai, el mobiliari i els llibres.
  • No està permès ni menjar, ni beure.
  • S’han de deixar les cadires ben posades.
  • El préstec es fa només a les hores del pati.
  • És imprescindible apuntar-se al full d’assistència.
  • Els llibres prestats s’han de retornar al responsable de la biblioteca.
  • Els llibres que consulteu a la biblioteca s’han de retornar al seu lloc o a la capsa.

El curs 2017-2018 es va iniciar un nou projecte per dinamitzar la biblioteca del centre. Així, s’ha realitzat una redistribució d’espais, una bona esporga, l’iniciació de la catalogació amb l’ePèrgam, compra de nous títols i una decoració temàtica.

Si voleu fer arribar propostes de millora o propostes de llibres que creieu oportú tenir a la biblioteca, envieu un correu electrònic a biblioinstitutrafaelcasanova@gmail.com.

Comissió de biblioteca: María José Jiménez i Laura Mora.