Programa Salut i Escola

 

 

 

 

El programa Salut i Escola, impulsat des dels Departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu general millorar la salut dels adolescents es concreta, en el nostre institut, amb el pla de treball que la infermera del CAP d’Anglès Quima Serrat Trias duu a terme durant dues hores a la setmana al llarg de tot el curs escolar. Les accions de promoció de la salut es dirigeixen, fonamentalment, als àmbits següents: salut mental, salut i sexoafectivitat, trastorns de la conducta alimentària, hàbits de consum (drogues, alcohol, tabac, etc.) i violència i maltractaments per motius de gènere. Les línies d’actuació de la infermera es concreten, prioritàriament, segons dues modalitats.

Xerrades i tallers

El Pla d’Acció Tutorial de l’ESO inclou diferents xerrades i tallers que tenen per objectiu prevenir, detectar i promoure la salut dels alumnes des d’un punt de vista ampli, que inclou dimensions com el benestar emocional, els hàbits saludables, l’afectivitat i la relació amb els altres i l’acció responsable que té en compte la seguretat i el risc.

Consulta oberta

Aquest servei és sol·licitat voluntàriament per l’alumnat que és atès per la infermera de forma individual, privada i confidencial. L’alumnat també pot accedir a aquesta consulta oberta a través a través de la derivació feta per part de tutors, professors, equip psicopedagògic, o bé família (pare, mare i/o tutor/a legal).

A partir del 14 de febrer de 2020 la consulta oberta es durà a terme el dia, hores i lloc que detallem a continuació:

Dia i hora: divendres de 8.15 a 11.00 h (sempre que no hi hagi tallers programats).

Lloc: Aula Far (A 19) de l’Institut Rafael Campalans.

A continuació us oferim les dades de contacte de la infermera Quima Serrat Trias:

Correu electrònic: quima.serrat@ias.cat

Telèfons de contacte: Institut Rafael Campalans  (972 421207)  i/o  CAP Dr. Ramon Vinyes (972 421498).