Covid-19

Pla d’organització

Amb l’enllaç següent podeu visualitzar o descarregar el nostre Pla d’organització, el document que recull i sintetitza les actuacions principals amb què adaptem el nostre centre a la pandèmia generada per la Covid-19. De la mateixa manera que la situació és dinàmica i canvia amb rapidesa, també aquest document ha de ser quelcom viu, de manera que s’adapti a les transformacions de cada moment; per això, sempre us oferirem la darrera versió, juntament amb la data d’actualització:

Pla d’organització (darrera actualització: 10 de setembre de 2020)

 

Declaracions responsables

 

Autorització

 

Altres informacions

A continuació us oferim també diferents documents que poden ser del vostre interès: