La llegenda de Sant Jordi amb ombres xineses

Dins de la matèria de Visual i plàstica, guiats per la professora Ivet Tiana, els alumnes de primer d’ESO han fet una activitat que consisteix a explicar la història de Sant Jordi amb un format prou singular: les ombres xineses. Els alumnes se situen darrere un llençol il.luminat que fa de pantalla de projecció amb ombres que van narrant tota la història. Els alumnes, que a més de construir ells mateixos les figures també fan de narradors-actors, es posen darrere la pantalla il.luminada i transporten els espectadors que es deixen portar per la seva màgia. El mitjans amb què treballen són senzillíssims, gairebé diríem precaris, però en canvi emocionen amb la seva simplicitat.

Com es fa amb algunes activitats, els alumnes de les escoles de primària de l’institut seran convidats a assistir com a espectadors, si ho desitgen, a veure aquestes versions fidels o més lliures de la llegenda de Sant Jordi amb un format nou, i antic alhora: el de les ombres xineses.


“Falcó de notícies”