Problemes a l’esprint 3r i 4t d’ESO

El dia 13 de desembre un equip de 20 alumnes de 3r i 4t d’ESO van participar al concurs “Problemes a l’esprint”.  Aquest concurs consisteix  en resoldre 10  problemes  encadenats  en el menor temps possible. Els alumnes es van divertir  fent matemàtiques i  van aconseguir enviar totes les respostes correctes en menys d’una hora  No vam ser el centre  guanyador però  vam ser un dels deu millors centres de Catalunya.

Un dels problemes que  més es va resistir  és el següent: ”En el triangle ABC de la figura M és el punt mitjà del costat BC, la recta AN és bisectriu de l’angle A i BN és perpendicular a AN. Si els costats AB i AC mesuren L  i  L+6 cm respectivament, troba la longitud MN”.