Avís: vaga de l’alumnat (1/10/2018)

En resposta a la petició d’adhesió de l’alumnat a la vaga de l’1 d’octubre de 2018, convocada pels Sindicats d’estudiants, la decisió de la direcció i l’equip directiu és autoritzar-la.

Atès que s’ha seguit el procediment normatiu, informant l’alumnat, donant la possibilitat d’adherir-s’hi o no, i comunicant a la direcció del centre la seva decisió, aquesta mateixa direcció ho comunica a les famílies i sol·licita que, en cas que hi estiguin d’acord, autoritzin els nois i noies a no assistir a l’Institut l’esmentat 1 d’octubre mitjançant l’imprès que els hi hem facilitat. En ser una vaga autoritzada, el professorat es compromet a no avançar temari ni fer tasques que representin una nota avaluable.

D’altra banda, els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden participar en les convocatòries de vaga. Per tant, han d’assistir al centre amb normalitat.

Per últim, us recordem que aquesta vaga afecta només al sector de l’alumnat, ja que ni el professorat ni el personal d’administració i serveis (PAS) no hi estan convocats.