El Departament d’Orientació inclou aquells àmbits de treball relacionats amb el desenvolupament personal de l’alumnat i la seva relació social, afectiva, emocional i intel·lectual amb l’entorn. El nostre Departament d’Orientació inclou les àrees de Pedagogia terapèutica, i Orientació educativa.