Les matemàtiques són una ciència que estudia patrons en les estructures de cossos abstractes i en les relacions que s’estableixen entre aquests.