Una llengua o idioma és un sistema de comunicació utilitzat per una comunitat d’éssers humans. Al Departament de Llengües es treballen des de la teoria i la pràctica diferents idiomes, repartits en les àrees de Llengua castellana i Llengua catalana.