El Batxillerat és un dels cicle d’estudis d’ensenyament secundari, posterior a la ESO, postobligatori, orientat a l’accés a la Universitat i dividit en dos cursos, 1r i 2n. Al nostre centre oferim quatre de les cinc modalitats possibles: la humanística, la social, la científica i la tecnològica. Segons els cursos, comptem amb una o dues línies (grups classe) per a cada nivell.