Normes i funcionament

L’institut es regeix per una sèrie de normes, l’objectiu de les quals és garantir el bon funcionament del centre a tots els nivells, així com possibilitar un espai en el que el respecte als altres sigui la base de la convivència.

NORMES I HÀBITS: ESCOLA PEGASO I INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA

Des de fa ja uns cursos, l’Escola Pegaso i el nostre institut compartim un recull de normes i hàbits per a l’alumnat amb l’objectiu de facilitar el pas de Primària a Secundària i que l’alumnat de 1r d’ESO n’estigui prou familiaritzat.

NORMES DE CONVIVÈNCIA DE L’INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA

Per tal d’assegurar una correcta convivència entre totes les persones que, d’una manera o altra, comparteixen el centre i, d’acord amb el que estableix la legislació educativa i especialment el Decret 102/2010 sobre Normes d’Organització i Funcionament dels Centres, és voluntat del Consell Escolar de l’Institut Príncep de Viana, com a representant de tots els estaments que conviuen en el centre, establir unes normes de convivència que en regeixin totes les activitats.