Biblioteca

CATÀLEG BIBLIO PdV Consulta catàleg biblioteca
NORMES D’ÚS DE LA BIBLIOTECA(Aprovades en CE 13.12.2011)

1. Què és la biblioteca.

 • La biblioteca de l’institut té com a fins propis posar a disposició de tota la comunitat educativa recursos diferents, integrats en un lloc amb una distribució de l’espai diferent del d’una aula estàndard. L’ús de la biblioteca està subjecte als fins educatius de l’institut.
 • La biblioteca no és una biblioteca pública. La biblioteca té horari escolar, dóna suport a l’activitat educativa de totes les àrees, funciona com una aula amb una distribució d’espais diferent a la d’una aula estàndar i on es poden usar simultàniament recursos diferents: llibres, revistes, CDs, DVDs, ordinadors amb accés a Internet, canó de projecció, pissarra, etc.
 • A més a més té un servei de préstec semblant al de qualsevol altra biblioteca.
 • A les hores del pati i circumstancialment a altres hores sota la responsabilitat d’un professor/a, la biblioteca està a disposició dels alumnes com a lloc de treball.
 • Els ordinadors de la biblioteca tenen un ús acadèmic.
 • A l’hora del pati la biblioteca no és un lloc d’esbarjo. L’aula polivalent, no pas la biblioteca, té aquesta funció amb la presència d’un professor/a.
 • La biblioteca pot tenir un ús lúdic en relació amb el mitjans i els fins que li són propis i sota la direcció d’un/a professor/a.
 • El personal de la biblioteca pot demanar la identificació dels usuaris quan ho consideri necessari.

2. Requisits per a la convivència i bon funcionament.

 • La biblioteca és un espai comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal mantenir-hi una actitud correcta; s’hi han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin interferir el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris.
 • Els telèfons mòbils han d’estar apagats.
 • Per raons de seguretat i higiene no és permès menjar-hi ni beure-hi.
 • L’autoritat en la biblioteca correspon al professor o professora responsable en aquell moment i li correspon decidir si un usuari està fent-ne un ús correcte.
 • L’ús de la biblioteca està subjecte al mateix conjunt de normes de funcionament i disciplina que la resta de les dependències del centre i es poden utilitzar els mintranet/ateixos instruments disciplinaris que en les classes.
 • Qualsevol persona que no respecti aquestes normes pot ser expulsada de la biblioteca durant un temps determinat, en funció de la gravetat del fet.

3. Condicions d’ús dels serveis.

 • Els usuaris poden accedir lliurement a tots els documents, excepte algunes obres que, per les seves característiques, cal demanar al personal de la biblioteca.
 • Un cop consultats els llibres, cal deixar-los sobre les taules i no tornar-los a les prestatgeries. Només les enciclopèdies i les publicacions periòdiques s’han de retornar a les seves prestatgeries.
 • Els usuaris poden consultar el catàleg per Internet, des del Moodle del centre, picant sobre “CATÀLEG BIBLIOTECA”. S’obrirà una pàgina on s’ha de triar a la dreta: Biblioteques ePèrgam1: Institut Príncep de Viana. I s’obrirà un quadre de cerca.
 • Els serveis de la biblioteca són gratuïts, excepte la impressió de documents.

4. El servei de préstec.

 • Cada persona es pot emportar en préstec fins a 3 llibres o CD per un termini de dues setmanes.
 • Les pel·lícules (DVD) es prestaran els divendres i es tornaran el dilluns següent.
 • Tanmateix, un professor pot autoritzar un alumne d’endur-se el material que cregui necessari per raons d’estudi.
 • Passat el seu termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat, sempre i quan cap altre usuari no l’hagi reservat. La renovació es fa a la biblioteca.
 • Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i per tant,
  • No es poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres, així com tampoc no es pot retallar ni subratllar cap mena de document.
  • Les fotocòpies que es facin d’un document han de complir la normativa vigent de drets d’autor.
  • En el cas dels audiovisuals, cal agafar sempre els discos compactes amb cura, evitant cops i ratllades.
  • No es poden fer còpies dels documents audiovisuals.
 • Queden exclosos de préstec els documents de referència: les enciclopèdies, diccionaris, atles, obres generals, anuaris, etc.
 • Si un/a lector/a no torna els documents en el termini fixat, pot ser exclòs del servei de préstec durant un temps equivalent al que s’ha retardat en la devolució.
 • Si un usuari perd o fa malbé un document, ho ha de notificar immediatament a la biblioteca i ha de comprar el mateix document o abonar-ne l’import.
 • A final de curs l’alumne/a que tingui pendent de devolució un préstec, haurà de tornar-ho abans de recollir les notes.