Notícies del centre a partir del curs 19/20

A partir del curs 2019/20 les activitats que es realitzen al centre es publicaran als perfils de les xarxes socials de l’Institut, de manera que el mòdul de notícies del web quedarà desactivat. De manera similar, aquelles comunicacions amb les mares i pares del alumnes es realitzaran a través dels grups de difusió de Whatsapp, tot i que en aquest cas es continuaran publicant al web del centre.