Cicles Formatius de Grau Superior

Recordeu:
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

Procediment de matrícula 1r de DAM:

Heu de venir a portar la documentació següent a l’institut de l’1 al 7 de setembre, de 9 a 14.00 hores. Si ets major d’edat pots signar la documentació tu mateix/a.

Procediment de matrícula 2n de DAM:

Heu de venir a portar la documentació següent a l’institut de l’1 al 7 de setembre, de 9 a 14.00 hores. Si ets major d’edat pots signar la documentació tu mateix/a.

Per a conèixer el nostre CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, consulta’n el díptic o visita la nostra pàgina web

Sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional, del 10 al 17 de juny

La sol·licitud de preinscripció, per aquells alumnes que l’hagin de fer, es pot presentar per dues vies

 • Al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any 2020) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça de correu electrònic indicada al formulari. Només si cal acreditar algun criteri de prioritat (vegeu més avall), cal fer un altre tràmit: enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant el resguard de sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada. Només si heu enviat documentació, rebreu un correu de resposta de l’institut.
 • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas cal enviar un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, amb el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada. Rebreu un correu de l’institut informant que s’ha rebut correctament tota la documentació o, si no és el cas, que heu de complementar la documentació.
  • En aquest cas, la documentació que heu d’enviar és la següent:
   • la identificativa
    • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, el DNI o NIE (o passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan aquest és el document amb què s’ha identificat)
    • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020:
     • DNI o NIE de l’alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) (o passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, quan aquest és el document amb què s’han identificat).
     • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • la que acrediti els criteris de prioritat, si és que n’al·legueu algun (vegeu més avall)
 • Trobareu aquesta opció en aquesta pàgina web, opció “sol·licitud amb suport informàtic”

Només en el cas que no pugueu presentar la preinscripció per cap d’aquests mitjans, contacteu amb l’institut. Donades les restriccions i condicionants d’aquesta preinscripció presencial, us recomanem que en feu ús només en cas d’extrema necessitat. Si veniu al centre, ho haureu de fer així:

 • Heu de venir una sola persona
 • S’aconsella que porteu la la sol·licitud ja emplenada.
 • Heu de portar la documentació necessària i el vostre propi bolígraf
 • Heu de portar mascareta i guants
 • No podeu venir al centre si sou un grup d’especial vulnerabilitat (diabetis, malalties càrdiovasculars, hipertensió, malaltia pulmonar crònica, càncer en fase de tractament, immunodeficiència, embaràs, majors de 60 anys), si esteu en confinament o si presenteu símptomes del coronavirus
 • Caldrà que feu cua a la zona d’esbarjo amb un espai entre persones de 2 metres.
 • Per contactar amb l’institut, envieu un correu a b7006666@xtec.cat o truqueu al 972 580793 o al 659583029. Us donarem cita per als dies 11, 12, 15, 16 i 17 de juny.

Consulteu la documentació necessària i els criteris de prioritat.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

2. Publicació llistes

 • Oferta inicial de places per a la preinscripció: 5 de juny de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

3. Procés de matrícula:

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020
 • Consulteu el procediment de matrícula a la pàgina web Estudiar a Catalunya

Resolució del Departament d’Ensenyament sobre preinscripció i matrícula: RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021. (consulteu-la aquí), modificada per a fer un procediment totalment en xarxa.