Xerrada d’Estudis financers: Administrant els teus diners

Entre el mes de gener i febrer els alumnes de 4t rebran formació de part de voluntaris que formen part d’EFEC (Educació Financera a les Escoles Catalanes)  sobre d’Educació Financera per la vida. L’objectiu del programa és que tots els alumnes que el fan acabin amb unes nocions bàsiques sobre finances i que siguin competents per tal de gestionar els seus ingressos i despeses.

El divendres 12 de gener els alumnes de 4t han rebut la formació sobre com “Administrar els teus diners”, el primer taller de tres que farem. Els objectius són que valorin com les decisions que prenen diàriament poden afectar a les finances personals, que aprenguin a distingir entre ingressos i despeses de la vida diària, com realitzar un pressupost amb els diferents tipus de despeses i entendre la importància de l’estalvi i de tenir un fons d’emergència.

Considerem que ha estat un taller molt interessant per a tot l’alumnat que ha estat present, que han assolit els objectius plantejats pel taller. A més, en alguns grups s’ha pogut parlar i debatre sobre temes d’actualitat com el Bitcoin, l’objectiu històric dels diners, monedes d’altres països, i què fan les entitats bancàries quan reben bitllets i monedes que estan malmesos per l’ús diari.

Pots consultar el contingut complet de les xerrades en la nostra notícia del curs passat.