Valoració del primer curs del servei de mediació de l’Institut

Aquest any hem posat en marxa el servei de mediació, adreçat a tots els alumnes de l’Institut que es troben en una situació de conflicte amb un o altres alumnes i volen solucionar-ho de manera pacífica, amb diàleg i sense trencar la relació amb l’altre. Ja tenim el video de promoció del servei per a l’any que ve i ens han inclòs al mapa de centres amb servei de mediació. Aquí podeu veure el mapa i una valoració d’aquest primer any feta per l’equip de mediació.

Aquest curs s’ha posat en marxa el Servei de Mediació fruit del treball que es va fer durant el curs anterior, que entre altres accions va formar a alumnes i professors en la gestió alternativa de conflictes.

La idea és que quan es produeixi un conflicte entre alumnes i es vulgui solucionar per la via del diàleg una o totes les persones que han tingut el problema sol·licitin la intervenció de l’equip de mediadors i mediadores per gestionar i intentar resoldre aquest conflicte.

Entre els i les mediadores del servei de mediació hi ha un equip de coordinació que rep una fitxa de demanda de mediació, l’analitza i escull els mediadors que millor s’adapten al conflicte a mediar, els proposa la mediació i aquest queden amb una de les parts i després amb l’altra per saber les versions que tenen de com ha sigut que han arribat a aquesta situació, saber com estan, i si totes les parts hi estan d’acord es fa almenys una trobada amb tothom per intentar arribar a un acord. És voluntari entrar a mediar.

Els mediadors, que són neutrals i no estan a favor de cap de les parts en conflicte, el que fan és conduir la sessió però són les parts en conflicte les que acaben proposant una solució i un acord que els satisfagui. Tot el procés és confidencial i els mediadors no explicaran què ha passat, ni el que han dit els participants durant la mediació.

Fins al moment hem fet un total de cinc mediacions, que han sol·licitat alumnes de primer i segon d’ESO. Des de l’equip de mediadors han participat un total de quatre professors i nou alumnes. Encara hi ha una mediació en curs i quatre han acabat en acord. Els alumnes que s’han acollit al servei de mediació expliquen que n’han quedat satisfets perquè així han pogut parlar amb l’altre part i han arribat a un acord i així no han hagut de trencar la relació entre ells.

El que també han valorat els alumnes és que siguin altres alumnes els que participin a les mediacions, ja que pensen que poden entendre millor la situació i no jutjar i no treure importància a les coses que passen entre ells.

Des de l’equip de mediadors estem molt satisfets dels resultats obtinguts a les mediacions en què hem pogut participar i volem agrair la participació tant dels alumnes que han volgut mediar com dels tutors que han encoratjat a aquests alumnes a sol·licitar el servei.

S’està estudiant la manera d’incloure als professors perquè també puguin entrar a mediar, ja sigui entre ells o amb les alumnes.

Ens agradaria poder fer més mediacions, ja que creiem que és una bona manera de gestionar els conflictes sense que hi hagi un guanyador i un perdedor, sinó que així totes les parts guanyen. Per això fem una crida a utilitzar el servei de mediació per resoldre els conflictes que es puguin donar a l’institut.