TALLER “UN DIA MÉS A L’INFERN” PER TRACTAR TEMES d’ASSETJAMENT ESCOLAR

Aquests dies amb els alumnes de segon d’ESO s’ha estat treballant el tema de l’assetjament escolar a través del taller anomenat UN DIA MÉS A L’INFERN, organitzat pel Programa d’Accions Contra la Violència. Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Àrea de Joventut i Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles.

Mitjançant una dramatització dels dinamitzadors del taller i dels propis estudiants, els alumnes poden empatitzar tant amb la víctima com amb l’agressor i a través de la vivències personals i del col·loqui reflexionen i busquem solucions als sentiments i actituds dels agents implicats en un cas d’assetjament escolar.

L’alumnat pot exterioritzar en aquest taller els seus sentiments, i mitjançant dinàmiques de pregunta-resposta expressen la seva posició respecte situacions concretes que moltes vegades normalitzem i en realitat són petites mostres d’assetjament.

Ja fa anys que al nostre institut es realitza aquest taller i sempre ha estat molt ben valorat per docents i alumnes, ja que els continguts que es treballen són la responsabilitat de cadascú en les situacions de violència (vinculat als drets i deures), el tipus de violència i nivell al qual es donen, els efectes que pot provocar la violència en els diferents agents que hi intervenen, i les alternatives existents per a la resolució de conflictes i davant les situacions de violència. Tot plegat, continguts clau per al desenvolupament social i personal dels nostres alumnes.