Sigues tu a 1r d’ESO

Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat la 1a sessió del Programa “Sigues tu” que  s’engloba dins el marc del Pla d’Acció Tutorial. El programa contribueix específicament a desenvolupar la competència social i ciutadana i d’autonomia i iniciativa personal.

Sigues tu és un programa desenvolupat per el Dipsalut, un programa de salut que no només tracta la salut des de l’òptica dels bons hàbits per tenir una bona salut sinó també ens introdueix les deu habilitats per a la vida que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) qualifica com a «bàsiques»:  la comunicació interpersonal, la capacitat de negociació i rebuig, l’empatia, la col·laboració i el treball en equip, l’advocació i la defensa d’interessos col·lectius, la presa de decisions, la resolució de problemes, el pensament crític, el control intern, l’autoestima i la gestió de les emocions i els sentiments i de les tensions i l’estrès. L’OMS assegura que són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida, la seva salut i per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi.

En aquesta 1a sessió s’ha focalitzat l’atenció amb una de les habilitats: l’empatia. Sota el principi “Sense comparar ni exigir” les dinamitzadores  han proposat activitats a l’alumnat per desenvolupar l’habilitat de connectar amb l’altra persona per escoltar i comprendre les seves necessitats, per donar-li resposta d’una manera solidària, d’acord amb les circumstàncies.