Servei d’assessorament i reconeixement curs 2017-18

El proper curs 2017 – 2018, l’Institut Pla de l’Estany continua oferint la prestació en el Servei d’Assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, oferint 20 places a les persones que estiguin interessades, en els períodes comprés entre l’1 de Setembre de 2017 i el 30 de Juny de 2018, amb el detall següent:

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
Especialitat:

  • Cicle formatiu de grau mitjà Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (APD) (SC10): 20 places

Les persones interessades es poden adreçar a la secretaria de l’Institut Pla de l’Estany.

Carta de compromís de qualitat

Vegeu la pàgina del nostre servei d’Assessorament i Reconeixement (s’actualitzarà el setembre de 2017)