Ja està disponible el servei Salut i escola: Consulta Oberta

El programa Salut i escola va néixer a a la ciutat Girona durant el curs 2004-05 i a partir d’allà s’ha estès a tota Catalunya. Es tracta d’un programa dels Departaments d’Ensenyament i Salut de la Generalitat de Catalunya, que acosta els professionals de l’educació a l’Institut,a amb un servei de consultes confidencials, presencials o per correu electrònic, que porta a terme una infermera de l’Àrea Bàsica de Salut de Banyoles. En el nostre cas la infermera de referència serà l’Alexandra Cascante..

Els objectius del programa són:

  • Apropar els  serveis de salut  als IES i als adolescents mitjançant la consulta oberta dintre d’un marc de confidencialitat, en temes especialment relacionats amb la salut alimentària, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, i la salut mental.
  • Afavorir i promocionar els factors protectors de salut  ( hàbits saludables ) amb activitats de promoció de la salut
  • Reduir els factors de risc ( comportaments ) i especialment els relacionats amb el consum de tabac, alcohol, i altres drogues.
  • Detectar precoçment els factors de risc per intervenir el mes aviat possible

Aquest programa s’insereix dins d’altres activitats de salut que es porten a terme a l’Institut, especialment des de l’àrea de tutoria, des dels serveis comunitaris i des de les matèries.

L’alumnat pot adreçar-se a aquest servei:

  • Cada divendres, de 12:00 a 13:00 hores, a l’Institut, amb la infermera
  • O al correu: salut@inspladelestany.cat

El programa es complementa:

  • Amb xerrades al llarg del curs, que s’anunciaran oportunament
  • Amb materials que es faran accessibles en aquesta mateixa pàgina web

Materials:

  1. El Pep: pàgina web de prevenció de l’ús d’alcohol, tabac i altres drogues