Què es necessita per a fer un timbre?

Amb 4 fustes i metalls es pot fer un timbre?

Aquesta pregunta ens l’hem fet a la matèria de tecnologia de 2n d’ESO per posar a la pràctica els coneixements estudiats al tema de magnetisme. S’ha explicat el funcionament bàsic d’un timbre i els alumnes treballant en grups han fet el muntatge del circuit que fa possible que una vareta metàl·lica sigui atreta de forma discontínua per un electroimant tot provocant el soroll del timbre.