Proves DELF per a alumnes de francès

El Departament d’Ensenyament ofereix les proves  DELF scolaire (diplôme d’études en langue française) adreçades a alumnat que cursa francès en centres públics de secundària: ESO, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà i que condueixen a l’obtenció del certificat A2 /B1/B2 . El DELF Escolar s’emmarca en un acord entre el Servei de cooperació i d’acció cultural de l’ambaixada de França i el Departament d’Ensenyament de Catalunya. Ofereix taxes d’examen preferents. Té el mateix valor que el DELF per adults (tots els diplomes són idèntics) amb els temes adaptats als adolescents. Consta de diplomes independents entre sí  adaptats als nivells A2, B1 i B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

La preinscripció i la matrícula del DELF escolar es tramita des de l’Institut de secundària i els exàmens es realitzen en els centres de secundària designats pel Departament d’Ensenyament.

Com a criteri general, pensem que al nivell A2 s’hi poden presentar els alumnes que han fet tres cursos de francès i al B1 aquells que n’hagin fet quatre o més. Atès que a la convocatòria d’ enguany s’ofereixen 3000 places, és un requisit fer la preinscripció de l’alumnat del nostre centre, per poder posteriorment formalitzar la matrícula. Els alumnes que hi estan interessats cal que retornim la part de baix d’aquest full que us podeu descarregar en pdf degudament complimentada abans del 23 de gener i hauran de pagar les taxes corresponents abans del dia 6 de febrer. Els preus de les proves són:  A2: 68.00 €-.; B1: 88.00 €-.; B2: 104.00 €-. Les proves es realitzaran al mes d’abril i maig d’enguany.

Convocatòria 2017 Proves escrites col·lectives Proves orals individuals
DELF A2 escolar Dijous 27 d’abril  de 17:00 a 18:40h Entre el dilluns 24 d’abril i el dissabte 20 de maig  de 2017 segons planificació de cada centre
DELF B1 escolar Dimecres 26 d’abril de 17:00 a 18:45h
DELF B2 escolar Dijous 27 d’abril  de 17:00 a 19:30h

A la pàgina web http://www.delfscolaire.cat  hi ha disponible la informació relativa a aquesta convocatòria per tal que la pugueu consultar. També podeu consultar qualsevol dubte a les professores de francès.

delf