Més compromís amb les llengües estrangeres amb la participació en un nou programa de la Generalitat

L’Institut Pla de l’Estany reforça el compromís amb les llengües estrangeres amb la seva participació en un Programa de la Generalitat que vol fomentar la presentació a exàmens oficials de per obtenir els certificats B1, b2 i C1.

El Departament d’Ensenyament va fer la convocatòria a finals de l’any passat i al novembre ja es va fer pública la llista de centres seleccionats, entre els quals hi ha el nostre. A hores d’ara el professorat de llengües ja ha rebut la formació corresponent i els primers alumnes faran l’examen el proper mes de maig.

La participació en aquest programa reforça el compromís del centre amb l’ensenyament de les llengües estrangeres que, pel que fa a la certificació dels aprenentatges, es continuarà duent a terme amb la presentació a les proves de Cambridge amb Merit School pel que fa a l’anglès i a les proves DELF pel que fa al francès.

Més concretament, aquest programa té per nom “Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments”, el du a terme el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les Escoles Oficials d’Idiomes i té per finalitat “fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres, la certificació B1, B2 i C1 dels coneixements de llengua estrangera, adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi, el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides”. S’ha posat en marxa aquest curs i té una durada prevista de 3.