Llista de llibres 2019-20 i recordatori operativa Iddink

Clicant en aquest enllaç podeu accedir a la llista de llibres per al proper curs 2019-2020 (actualitzat en data 05/07/2019).

Tingueu en compte:

  • Per a tots els cursos d’ESO, les matèries optatives (o específiques a 4t d’ESO) que cursa el vostre fill/a.
  • Per a 3r i 4t d’ESO, el grup al qual pertany.
  • Per al batxillerat, les matèries de modalitat que ha triat.

Per a qualsevol dubte, contacteu amb secretaria.

També podeu accedir en aquest enllaç a les instruccions per a fer les comandes amb Iddink, que suposen un estalvi del 55% usant llibres reutilitzables. Recordeu que podeu fer les comandes per internet, per telèfon o al mateix institut, el dia 8/7/2019, que és el mateix dia per a fer el retorn dels llibres del curs que ara hem acabat:

  • 08/07/2019: Retorn d’ecoBooks dels alumnes, Hora: 10h a 14h + 15h a 17h, Lloc: Menjador
  • 08/07/2019: Ajuda a les comandes, Hora: 10h a 14h + 15h a 17h, Lloc: Sala professors

Aquest any, el pagament de la quota de l’AMIPA també es faper Iddink.