La tasca de l’educador social a l’Institut Pla de l’Estany, explicada a la Universitat de Vic

El passat 7 de novembre d’enguany, en David Bernal, que treballa d’Educador Social al nostre centre, va fer una intervenció a l’assignatura Ser Educador/a Social de primer de Grau d’Educació Social de la Universitat de Vic per explicar les funcions que realitza a l’institut.

Aquesta assignatura està pensada pels alumnes de primer del Grau d’Educació Social de la Universitat de Vic perquè vegin en quins àmbits pot treballar una persona que ha estudiat aquest grau universitari.

En el decurs d’aquesta xerrada l’Educador Social o en David Bernal va explicar la realitat en que es troba la professió a casa nostra.

A Catalunya, cap disposició legal preveu la incorporació institucional d’educadores i educadors socials als centres educatius. El seu perfil i les competències professionals no s’han reconegut com a necessàries.

Venim del concepte clàssic d’educació formal, informal i no formal, però avui dia l’educació social és tan formal com la de l’escola; només que fins ara no es fa a l’escola. Però igualment és explícita, intencionada, sistematitzada, amb objectius clars i planificada. No és ni millor ni pitjor, s’hi treballen altres qüestions. Cap agent és suficient per abordar la complexitat dels problemes que es plantegen des del punt de vista de l’educació, que tenen a veure no només amb la institució sinó amb la incorporació social de les persones. Cap agent té prou potència per si sol, ni té les respostes des d’un esquema clàssic problema-solució. Per tant, sorgeix la necessitat de treballar col·laborativament per construir respostes en un escenari de multidisciplinarietat, interdisciplinarietat i treball cooperatiu.

És en aquest escenari on es contempla la necessitat de comptar amb l’educadora i l’educador social com a professional dels centres escolars.

L’institut Pla de l’Estany aquest és el tercer curs que aposta per aquesta figura professional com a complement del treball educatiu que ja fan els professors i professores del centre.