Hem entrat al Programa de Qualitat i Millora Contínua

Aquest curs l’Institut ha estat admès al Programa de Qualitat i Millora Continuada del Departament d’Ensenyament. Com informa el Departament,

El Projecte de qualitat i millora contínua té per objectiu aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció dels alumnes, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat, per tal d’ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals.

Actualment cent cinquanta-tres centres públics, d’arreu de Catalunya, participen en aquest Projecte; agrupats en xarxes de treball on desenvolupen eines de gestió a través de metodologies d’aprenentatge entre iguals i treball cooperatiu.

El resultat del programa és l’obtenció, al cap de tres o quatre anys, del certificat d’ISO9001:2015, que serveix d’estàndard internacional per a valorar l’obtenció dels objectius plantejats..

De moment al centre ja s’ha nomenat la professora Teresa Casanova com a coordinadora de qualitat, s’ha organitzat la comissió de qualitat i s’assisteix al curs que permet implantar el programa. També s’assisteix a altres activitats relacionades, com la XV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament que ha tingut lloc el passat 9 de novembre a la Universitat Autònoma de Barcelona. Esperem amb tot això de millorar el nostre funcionament com a centre i els resultats del nostre alumnat!

Tuits de la nostra assistència a la XV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament: