Formació sobre violència de gènere a 4t d’ESO

El passat dimecres dia 21 de novembre, els mossos d’esquadra van venir a fer una xerrada sobre violència masclista, una activitat que s’emmarca dins de les accions tutorials que es porten a terme a 4t d’ESO.  En un tema que és especialment sensible, cal que els nostres joves sàpiguen identificar què és i com es manifesta la violència sobre la dona. Tal i com va destacar, és de vital importància saber detectar aquests abusos en un estadi molt incipient del maltractament. Fou una xerrada amena i molt participativa per part dels alumnes que es van sentir atrets pel tema des d’un primer moment. Es va fer una insistència especial en les situacions de risc que poden viure els joves a la xarxa d’internet, així com també el poder de destrucció personal que pot tenir el maltractament psicològic.  Es va insistir molt en que els alumnes diferenciessin què és maltractament físic, psicològic, econòmic i sobretot es va insistir de manera especial sobre identificar el maltractament sexual.

De la xerrada amb els mossos va quedar clar que aquesta situació d’abús sobre la dona és un fet que encara comporta un sentiment de vergonya per part de la víctima, pel que moltes dones no es decideixen a donar el pas de denunciar al seu agressor. Aquesta realitat fa que malgrat els casos que podem veure a la televisió, sigui difícil quantificar l’abast real d’aquesta xacra.  Els alumnes van interactuar amb els dos mossos que feien la xerrada, i els van preguntar què es pot considerar maltractament i què no, i per exemplificar-ho, se’ls va explicar que hi ha una gradació de la violència masclista que han de tenir molt clara. També es va insistir que aquests maltractaments estan deslligats de l’origen cultural o de la situació econòmica dels implicats. Va quedar palès les dificultats que tenen les víctimes de sortir de la situació a la que se’ls sotmet per part del seu agressor, i sobretot les grans dificultats que han de fer front els professionals per recuperar una víctima de maltractes en l’àmbit familiar. En tot cas, al final de la xerrada també hi hagué espai per l’esperança, ja que els mossos van comentar que “no es tracta de criminalitzar els homes, sinó el comportament de certs d’ells”…una frase que va cloure una xerrada molt útil pels nostres alumnes de 4t d’ESO.