Formació integral de l’alumnat

A través de xerrades i programes específics l’institut vetlla per una formació integral de l’alumnat, coordinada normalment des de les tutories, amb uns continguts que són complement indispensable de la formació més acadèmica. Aquí us deixem unes fotos de les xerrades “Juul què t’ha passat?” i del programa “Sigues tu” de la Diputació de Girona.

“Juul què t’ha passat?” és un taller amb un conjunt d’activitats on els alumnes esdevenen els principals protagonistes per fer una discussió i reflexió grupal que permeti incidir en situacions reals de l’aula; tot destinat a prevenir conflictes i situacions d’assetjament.

El programa “Sigues Tu” va adreçat a l’alumnat de tots els cursos de l’ESO i facilitar l’aprenentatge d’habilitats bàsiques per a la vida i promoure estils de vida saludables.

Podeu veure més fotografies a l’Instagram del centre.

Juul, què t’ha passat?

Sigues tu