Formació financera a 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO ja han acabat de rebre les píndoles formatives sobre finances a través dels voluntaris de l’EFEC (Educació Financera a les Escoles Catalanes). Aquest curs, des del Pla d’Acció tutorial, es va decidir que es rebessin formació de 3 tallers de sis que realitza l’entitat. Concretament els tallers que han treballat han estat els següents:

 1. Administrant els teus diners. Introdueix l’alumnat a les finances personals del dia a dia. Objectius del taller:
  • Reconèixer com les decisions del dia a dia, afecten, en gran mesura, les finances personals.
  • Distingir entre ingressos i despeses de la vida diària.
  • Realitzar un pressupost, identificant despeses fixes obligatòries, variables necessàries i discrecionals.
  • Entendre, a nivell financer i a nivell psicològic, la importància de l’estalvi.
  • Entendre la necessitat d’un fons d’emergència
 2. Els impostos i tu. Aprofundeix sobre els impostos, perquè es paguen, quines tipologies tenen i quin perjudici té el fet de no pagar-los. Objectius del taller:
  • Reflexionar sobre el consum i com triar entre les diferents “ofertes” del súper.
  • Entendre la importància de revisar les transaccions quotidianes i el funcionament dels impostos més importants per als ciutadans: IRPF i IVA.
  • Entendre la diferència entre els impostos directes i els indirectes.
  • Reconèixer la importància d’evitar el frau fiscal i les seves conseqüències.
  • Entendre els apartats de la nòmina (salari brut, pagues extres, retencions, contribucions a la seguretat social, etc.).
 3. (In)forma’t per decidir. En aquest taller es fa una referència a la importància de la formació del capital humà de cadascú, ja que és la millor manera de poder adaptar-se als canvis i millorar l’ocupabilitat. Objectius del taller:
  • Adonar-se que moltes de les decisions que es prenen per pressió de grup no són les més encertades.
  • Comprendre que «encara que molta gent ho faci» no necessàriament ens convé.
  • Ressaltar la importància de la necessitat d’analitzar la informació abans de decidir-se.
  • Entendre el fenomen de les estafes piramidals i com identificar-les (i evitar-les) igual que els «xiringuitos» financers.
  • Entendre el concepte de «capital humà» i la importància que té al llarg de tota la vida.

Són tallers que considerem molt interessants per quan els alumnes siguin grans, per aquest motiu es realitza a 4t d’ESO, perquè tots puguin tenir aquesta formació mínima tant sobre economia en general com sobre l’economia domèstica.

Vegeu més fotos