Resultats de les eleccions al Consell Escolar de l’Institut 2018

Resultats de les eleccions al consell escolar, 30/11/2018

 • Sectors pares, mares i tutors legals
  • Imma Arbusà Ametller
  • Marta Iter Farroni
 • Sector professorat
  • Neus Carreras Artigas
  • Mercè Crous Ferré
  • Lluís Rius Oliva
 • Sector alumnat
  • Oriol Capallera
  • Basiru Tunkara

Les butlletes i les actes estaran disponibles a secretaria durant una setmana a disposició de qui les vulgui revisar

Proclamació de candidats i candidates, 20/11/2018

 • Sectors pares, mares i tutors legals
  • Imma Arbusà Ametller
  • Marta Iter Farroni
 • Sector professorat
  • Neus Carreras Artigas
  • Joan Coll Teixidor
  • Mercè Crous Ferré
  • Lluís Rius Oliva
 • Sector alumnat
  • tot l’alumnat és elegible

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries. La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

D’acord amb la Resolució ENS/2232/2018 d’1 d’octubre, s’inicia el procés electoral per a renovar una part de membres dels diferents sectors al CONSELL ESCOLAR del nostre centre.

Us animem a participar, donada la importància del Consell Escolar en la vida del centre.

Tenint en compte la composició del Consell Escolar:

 • 1 Director/a
 • 1 Cap d’estudis
 • 1 Secretari/a (amb veu i sense vot)
 • 7 Representants professors
 • 3 Representants de mares, pares i tutors/res legals
 • 1 Representant de l’Ajuntament
 • 1 Representant de l’AMIPA
 • 3 Representants d’alumnes
 • 1 Representant del PAS
 • 1 Representant del PAE

Cal renovar:

 • 2 Representants de Mares, pares i tutors/res legals
 • 3 Representants de Professors
 • 2 Representant d’Alumnes
 1. Pares, mares i tutors/tutores legals
  1. Membres actuals del Consell Escolar:
   1. Josep Viles
   2. Carles Muñoz
   3. Marta Camós
  2. Cessen en les seves funcions:
   1. Carles Muñoz
   2. Marta Camós
 2. Professors i professores
  1. Membres actuals:
   1. Anna Buixeda
   2. Joan Coll
   3. Quim Farrés
   4. Montse Fusellas
   5. M.Àngels Gri
   6. Lluís Rius
   7. Jordi Sureda
  2. Cessen:
   1. Joan Coll
   2. Montse Fusellas
   3. Lluís Rius
 3. Alumnat
  1. Membres actuals:
   1. Joel Darnés
   2. Lluc Hidalgo
   3. Júlia Olivé
  2. Cessen:
   1. Lluc Hidalgo
   2. Júlia Olivé

CALENDARI DE LES ELECCIONS

 • 5 de novembre: Publicació del Cens Electoral.
 • del 5 al 9 de novembre: Període de Reclamacions del Cens Electoral (fins el dia 10 a les 15 h.).
 • 9 de novembre: Sorteig públic per designar els Components de la Mesa Electoral (pares i alumnes) a  les 10:10 h. a la secretaria del centre.
 • 14 de novembre: Constitució de les Meses Electorals. Resolució a les reclamacions i aprovació del cens definitiu.
 • 14 de novembre: Publicació del cens definitiu i de la composició de totes les meses electorals.
 • Abans del 16 novembre: presentació de candidatures, a la secretaria del centre.
 • 20 de novembre: Publicació de candidatures.
 • Abans del 22 de novembre: Presentació de sol·licituds per actuar de supervisor del sector pares o mares o                 alumnes.
 • 29 de novembre: Votació Sector Professors en claustre extraordinari, a les 15.30 h. a l’Aula de Música.
 • 29 de novembre: Votació Sector Pares i Mares de les 14:00 a 15:00 h. i de 18:30h. a 20h. al rebedor de l’Institut.
 • 29 de novembre: Votació Sector Alumnes a partir de les 8.20 h. a les aules.
 • Abans del 29 de novembre: Notificació dels representants de l’Ajuntament i de l’AMIPA.
 • 29 de novembre: publicació de resultats.
 • 19 de desembre: Constitució del Consell Escolar resultant.

Podeu trobar la informació sobre el procés, la convocatòria d’eleccions i els diferents censos al tauler d’anuncis de l’Institut.

Podeu consultar el cens electoral al propi institut, i així us assegureu que podreu votar.

En aquesta mateixa pàgina web del centre hi trobareu la documentació següent:

Banyoles, 5/11/2018