Desplaçament de víctimes en distàncies curtes (CFGM APD)

La setmana passada, els alumnes del primer curs del cicle de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència (CFGM APD) en el mòdul de primers auxilis han après les tècniques  per desplaçar la víctima en distàncies curtes. En funció de si la víctima col·labora o no, es poden fer diversos tipus de mobilitzacions.

Mira unes quantes fotos més.