Del 13 al 22 de maig, preinscripció de l’ESO!!

NOU PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I NOVES DATES:

 • Noves dates: del 13 al 22 de maig.
 • Cal fer-ho en suport informàtic. Accediu a aquest enllaç , al final de la pàgina a la secció: i completeu les dades que us demanen.
 • Fotografieu o escanegeu la documentació que heu de presentar
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen
  • El DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys
  • De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada
  • La documentació acreditativa dels criteris generals i del criteri complementari, si escau (consulteu la nostra pàgina web)
 • Envieu resguard de sol·licitud i documentació al correu electrònic del centre que demaneu en primer lloc. En el cas del nostre centre, envieu-ho a b7006666@xtec.cat. L’assumpte del correu ha de ser “Preinscripció  ESO” i el nom i cognoms de l’alumne.
 • El centre comprovarà la documentació i us enviarà un correu de recepció de la sol·licitud que us servirà de justificant. Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.
 • Només en el cas que no pugueu fer la preinscripció telemàtica:
  • Contacteu amb l’institut. Donades les restriccions i condicionants d’aquesta preinscripció presencial, us recomanem que en feu ús només en cas d’extrema necessitat. Si veniu al centre, haurà de ser entre els dies 19 i 22, i ho haureu de fer així:
   • Heu de venir una sola persona
   • S’aconsella que porteu la la sol·licitud ja emplenada.
   • Heu de portar la documentació necessària i el vostre propi bolígraf
   • Heu de portar mascareta i guants
   • No podeu venir al centre si sou un grup d’especial vulnerabilitat (diabetis, malalties càrdiovasculars, hipertensió, malaltia pulmonar crònica, càncer en fase de tractament, immunodeficiència, embaràs, majors de 60 anys), si esteu en confinament o si presenteu símptomes del coronavirus
   • Caldrà que feu cua a la zona d’esbarjo amb un espai entre persones de 2 metres.
   • Per contactar amb l’institut, envieu un correu a b7006666@xtec.cat o truqueu al 972 580793 o al 659583029 a partir del dia 19 (de 9 a 13 hores), i mirarem d’atendre-us tan aviat com puguem
  • Per a qualsevol dubte, envieu un correu a b7006666@xtec.cat, consulteu la pàgina web Estudiar a Catalunya o adreceu-vos a l’Oficina Municipal d’Escolarització de Banyoles (ome@ajbanyoles.org, telf. 972 581848, pàgina web cliqueu aquí)

Per a més informació, accediu a les nostres pàgines de preinscripció i matrícula.