Concurs literari de Sant Jordi 2018

L’INSTITUT PLA DE L’ESTANY CONVOCA EL CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2018
LES BASES DEL CONCURS SÓN LES SEGÜENTS:

 1. Hi pot participar tot l’alumnat de l’institut.
 2. S’estableixen les següents categories:
  • 1a. 1r i 2n d’ESO
  • 2a. 3r i 4t d’ESO
  • 3a. Batxillerat i Cicles formatius
 3. Hi ha dues modalitats:
  • A- PROSA (màxim 2 DIN-A4 escrits en una cara)
  • B- POESIA (1 DIN-A4 escrit en una cara)
 4. Els treballs, de tema lliure, hauran de ser inèdits, individuals i escrits en llengua catalana.
 5. Hi haurà un primer i segon premi per a cada categoria i modalitat. Si el jurat ho considera
  oportú, es pot deixar algun premi desert.
 6. El jurat estarà format pel departament de llengua catalana i literatura.
 7. La presentació dels treballs serà en DIN-A4 i escrits amb ordinador. Tots els treballs han
  de tenir un títol.
 8. En els originals no hi podrà constar el nom de l’autor. És obligatori presentar-los amb un
  pseudònim.
 9. Cal que els participants presentin dues còpies originals en un sobre , a la part exterior del
  qual hi figurarà: Concurs literari de Sant Jordi , el títol del treball , el pseudònim i la
  modalitat i categoria en què participa (exemple: categoria 1a, modalitat prosa). A l’interior,
  a més del treball presentat a concurs, s’hi inclourà un altre sobre on constaran el títol de
  l’obra i el pseudònim a fora i les dades personals de l’autor/a (nom, cognoms, curs) a
  dins.
 10. Els treballs s’hauran de fer arribar per duplicat a la Consergeria de l’institut abans del dia
  6 d’abril.
 11. Els treballs guanyadors es donaran a conèixer el dia 23 d’abril.