Assessorament i Reconeixement

Un any més l’Institut porta a terme el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial. Oferim aquests serveis per als treballadors de les empreses col·laboradores en el Conveni de Col·laboració entre aquestes i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al Projecte de formació dual del CFGM d’Assistència a les Persones en situació de dependència.

El Servei d’Assessorament és un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho. El Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu i hom s’hi adreça després del Servei d’Assessorament.

Tota la informació és troba a la nostra pàgina web.