Reunions de setembre amb les famílies

Reunions de setembre amb les famílies. Expliquem el funcionament del curs i les famílies es reuneixen amb els tutors i tutores.

Dijous 27, a les 20:00 h. : famílies de Batxillerat i Cicles formatius.

El dia 25 ha tingut lloc la reunió de les famílies de 3r i 4t d’ESO:

El passat dia 20 va tenir lloc la reunió de les famílies de 1r i 2n d’ESO i també vam fer l’assemblea general de l’AMIPA: