RESUM DELS CONSELLS ESCOLARS DELS DIES 17/12/18 I 09/01/19

INFORMACIÓ RELATIVA A L’ÚS DELS LAVABOS PER PART DE L’ALUMNAT. La informació que es va donar, els punts que es van debatre i els acords que es van prendre són els que resumim a continuació. Resum Consells Escolars 17-12-18 i 09-01-19 (informació sobre el funcionament dels lavabos)

Enllaç al menú del consell escolar de l’INS PERE BORRELL

https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/linstitut/consell-escolar/

Share