MATRÍCULA PAU 2019

Convocatòria de JUNY

Matrícula de la prova del 16 al 30 de maig de 2019

Els alumnes que hagin aprovat segon de batxillerat en l’avaluació ordinària (maig) podran formalitzar la matrícula de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per a la convocatòria de juny de 2019 al Portal d’Accés a la Universitat.

Per accedir al Portal d’Accés a la Universitat, els alumnes necessitaran el DNI, NIE p Passaport i el Codi d’Accesnet que es van crear en el moment de formalitzar la prematrícula de les PAU. Un cop finalitzada la matrícula, l’han d’imprimir i pagar les taxes corresponents dins el termini de pagament.

L’últim dia de pagament de les taxes és el dia 30 de maig.

Convocatòria de SETEMBRE

Matrícula de la prova del 9 al 24 de juliol de 2019 

Accedir al Portal d’Accés a la Universitat i tenir en compte la informació que s’enumera a la convocatòria de juny.

L’últim dia de pagament de les taxes és el dia 24 de juliol.

Calendari PAU 2019 

Per a més informació consulteu el Canal Universitats

Share