L’Institut Pere Borrell de Puigcerdà es troba dins dels 10 centres de la xarxa d’orientació professional del projecte Europeu Pyirenefp de Catalunya

  • L’objectiu del projecte és establir un espai transfronterer per oferir serveis d’orientació professional amb reconeixement mutu conduent a l’obtenció de titulacions.
  • Ensenyament lidera el projecte europeu PyireneFP, per establir un espai transfronterer d’FP a 6 regions d’ambdues bandes de la frontera.

El proper mes de setembre de de l’Institut Pere Borrell s’organitzarà una jornada de difusió d’aquest Servei d’Orientació per a que la ciutadania pugui conèixer les possibles opcions que s’ofereixen a França.

L’objectiu és desenvolupar un espai transfronterer de formació professional amb serveis d’informació, orientació i reconeixement mutu d’estudis, per tal d’ajudar les persones a seguir itineraris de formació a través de les ofertes formatives existents en centres de l’espai transfronterer entre Espanya i França.

Formen part del projecte PyireneFP les 6 regions amb competències en formació professional d’ambdues bandes dels Pirineus: la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament), el Govern d’Aragó, el Govern de Navarra, la Regió Nova Aquitània, el Govern Basc i la Regió Occitània (Pirineus Mediterrània).

El projecte consisteix a oferir als joves i a les persones adultes serveis coordinats d’informació i orientació professional, en relació a les ofertes de formació professional i de reconeixement de l’experiència laboral existents en l’espai transfronterer.

Amb PyireneFP es vol promoure el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de les persones de l’espai transfronterer, amb la finalitat de millorar-ne l’accés a l’ocupació.

Es preveu que al llarg dels 3 anys s’ofereixin serveis d’informació i orientació professional per a prop de 250 persones. També, es vol crear una xarxa de 44 centres que treballin coordinadament per promoure la mobilitat d’estudis i d’empreses de l’alumnat de formació professional dels centres d’ambdós costats dels Pirineus.

El projecte té un pressupost total d’1.980.687 €, que ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Més informació al Pyirenefp

Share