Criteris d’Avaluació

Criteris d’avaluació de l’INSTITUT Pere Borrell, Puigcerdà.

Última actualització: 20 d’abril de 2021

Els criteris podran ésser modificats per raons de programació. Quan hi hagi canvis, s’actualitzaran els documents.

Trobareu l’actualització dels criteris de qualificació i avaluació en el període de confinament pel Covid’19

CRITERIS D’AVALUACIÓ CURS 2021/22

ESO

BTX

CFGM

PIP

UEC

1 ESO
2 ESO
3 ESO
4 ESO
1 BTX
2 BTX
1 CFGM
2 CFGM
PIP
UEC