Instal·lacions

01dee79ed0759b1b65e22f4dea52f89e28c7c0be9d 01dcb4d8c1772054bffac7c066b7a6f2ef66eeac93

L’actual edifici està dotat dels espais següents: 24 aules (amb equipament informàtic), aules específiques ( 4 per a informàtica, 2 tallers per a tecnologia, 2 laboratoris per a ciències naturals, visual i plàstica, música), gimnàs i pista esportiva, biblioteca i sala d’actes, sala de professors i departaments, diferents espais exteriors o patis. Està connectat per fibra òptica.

A part, disposa d’un espai on es porten a terme les classes i activitats del cicle.