5.- Consulta de resultats

Resultats que es publicaran:

1.Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

Sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació assignada Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

BAREM PROVISIONAL  -> DATA DE PUBLICACIÓ 2/06/20

2.Llistes amb la puntuació definitiva numerades   

3.Sorteig públic del número de desempat

Número a partir d el qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació

4.Llistes definitives ordenades segons el número de desempat.

5.Llistes amb l’assignació de places i llistes d’espera

Alumnes assignats al centre i llistes d’espera