3.- Com es fa?

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

La preinscripció es pot fer de 2 formes, explicades a continuació.

Cal utilitzar de manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

a) Via telemàtica

b) Via presencial

a) Via telemàtica

TRAMITACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS  del 13 al 22 de maig

Cal utilitzar de manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s’obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l’assumpte que es tracta d’una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s’havia presentat la sol·licitud original indicant que s’ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.

b)Via presencial

TRAMITACIÓ PRESENCIAL  del 19 al 22 de maig

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre.

PETICIÓ DE CITA PRÈVIA A TRAVÉS DE:

Horari: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA Aquí

COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PRESENCIAL?

  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
  • Heu d’enviar, si és possible, tota la documentació escanejada o fotografiada al correu del centre: oficines@iesperebarnils.cat o, com a mínim preparada, i la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Convé que portin el seu propi bolígraf
  • Els recomanem portar mascareta i guants
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
  • Seguiu les indicacions i itineraris marcats