Optatives 2n-3r

L’alumnat que farà 2n i 3r d’ESO el curs vinent ha de cursar una matèria optativa. Es tracta d’una assignatura amb dues hores de càrrega lectiva setmanal que l’alumne cursarà durant tot el curs.

Als alumnes els serà assignada una matèria tenint en compte les seves capacitats i interessos, i tenint en compte també  la tria que hagi fet.

 

Per això cal que mostreu les vostres preferències en
el full de tria, a fi que l’equip docent les prengui en consideració.
Aquest
full s’ha de retornar al tutor o la tutora el proper dilluns 11 de juny.

A l’alumnat amb necessitats educatives específiques li serà assignada una matèria optativa que permeti atendre aquestes necessitats.

La matèria de francès en el cas de l’alumnat que farà 3r d’ESO només la podran cursar aquells alumnes que l’estiguin fent enguany, atenent a la seva continuïtat.

 

2n ESO


3r ESO